Política de privacidad

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

 

WEB: Política de PRIVACITAT

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

VILANOVA FINQUES PROPIERTIES SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Perquè tractem les teves dades personals?

 

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:

Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.

Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

 

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:

Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
Per interès legítim delRESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

 

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

 

A qui facilitem les teves dades personals?

 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals eRlESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

 

Quins són els teus drets?

 

Els drets que té l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
VILANOVA FINQUES PROPIERTIES SL. Plaça de la Llibertat, 8 Baixos – 43200 REUS (Tarragona). E-mail: ricard@vilanovafinques.com

 

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

 

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades aRl ESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

 

3. MESURES DE SEGURETAT

 

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de VILANOVA FINQUES PROPIERTIES SL. Plaça de la Llibertat, 8 Baixos – 43200 REUS (Tarragona). E-mail: ricard@vilanovafinques.com

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

RRSS: Política de PRIVACITAT

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

 

VILANOVA FINQUES PROPIERTIES SL, d’ara endavant, elRESPONSABLE, informa l’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Perquè tractem les teves dades personals?

 

Finalitat del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable. Interactuar a través dels perfils oficials.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

 

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE, tot mostrant interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, a l’hora de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.

 

L’USUARI pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social,i configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 

El RESPONSABLE té accés i tracta la informació pública de l’USUARI, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la pròpia xarxa social únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la sol·licitud de l’USUARI.

 

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

 

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

 

A qui facilitem les teves dades personals?

 

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’usuari a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI faci servir, de manera que podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar la informació que vulgui fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com ara

 

qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui utilitzar.

 

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

 

Quins són els teus drets?

 

Drets que té l’usuari: només es podran exercir en relació a la informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
VILANOVA FINQUES PROPIERTIES SL. Plaça de la Llibertat, 8 Baixos – 43200 REUS (Tarragona). E-mail: ricard@vilanovafinques.com

 

2. ÚS DEL PERFIL

 

El RESPONSABLE farà les següents accions:

– Accés a la informació pública del perfil.
– Publicació en el perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE. – Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
– Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI.

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

3. PUBLICACIONS

 

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia admès per la xarxa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

 

Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

 

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

 

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un USUARI.

 

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran visualitzades pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

 

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no s’emmagatzemaran en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

 

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

 

Es prohibeix als menors de 18 anys accedir i registrar-se a les xarxes socials del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació.

 

El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si l’USUARI és menor d’edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.